MENU
Facebook Twitter Facebook Katalogs
L A T V I J A    2 0 2 2    -    K U L T Ū R A S    D Z Ī V E S    A P S K A T S

Jūrmala grozīs pilsētas teritorijas plānojumu

Jūrmalas pilsētas dome šodien, 15. maijā, pieņēma lēmumu sākt pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi, lai nodrošinātu plānojuma aktualizēšanu atbilstīgi normatīvo aktu, pilsētas attīstības programmas un stratēģijas prasībām, kā arī lai veicinātu pilsētas attīstības mērķu sasniegšanu.

Teritorijas plānojuma mērķis ir Jūrmalas daudzveidības, dabas un kultūrvēsturiskās vides saglabāšana, vienlaikus attīstot pilsētu par starptautiski pazīstamu veselības kūrortu ar unikāliem dabas dziednieciskajiem resursiem, biznesa kontaktu veidošanas vietu Baltijas jūras reģionā, kā arī veidojot kvalitatīvu dzīves telpu Jūrmalas iedzīvotājiem.

“Izstrādājot grozījumus, būs iespēja noteikt arī jaunas, pilsētas attīstības mērķiem atbilstīgas prasības pilsētas centrālajai daļai attiecībā uz apbūves teritoriju atļauto izmantošanu un citiem nosacījumiem,” atzīmē Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis. “Kopā ar pilsētas uzņēmējiem vairākkārt esam sprieduši par to, kādu vēlamies redzēt savu pilsētu un tās centrālo daļu, kas ir būtiska pilsētas vizītkarte, un tagad vērtēsim, kā plānojuma grozījumos ietvert līdzsvarotas uzņēmēju, īpašnieku un sabiedrības intereses.”

Pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei tiks izveidota darba grupa, kuru vadīs domes Attīstības pārvaldes vadītāja p.i. Edgars Stobovs.

Spēkā esošais Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums 12 gadiem tika apstiprināts 2012. gada 11. oktobrī. Darba grupas uzdevums būs izvērtēt tā atbilstību 2013. gada 30. aprīlī pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, atbilstību Jūrmalas pilsētas attīstības programmā 2014.–2020. gadam noteikto attīstības mērķu un prioritāšu īstenošanai, Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijai 2010.–2030. gadam un citām aktuālajām normatīvo aktu prasībām, lai veiktu šo pilsētas attīstības dokumentu un aktualizēto normatīvo aktu savstarpēju saskaņošanu.

Pēc izvērtēšanas tiks veikti nepieciešamie grozījumi un rīkota publiskā apspriešana un vismaz četras sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. Sabiedriskās apspriešanas laikā iedzīvotāji, uzņēmēji un iestādes un nevalstiskās organizācijas varēs sniegt ierosinājumus grozījumiem Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *