MENU
Facebook Twitter Facebook Katalogs
L A T V I J A    2 0 2 2    -    K U L T Ū R A S    D Z Ī V E S    A P S K A T S

Dagdas novads
KULTŪRAS DZĪVES APSKATS

Jāņu ielīgošana Dagdas novadā

Dagdas novadā gaidāmi vērienīgi Jāņu ielīgošanas svētki. Svētku programmā – dziesmas, dejas, izrādes un svētku aktivitātes.

Svētku programma:

20. jūnijā plkst. 21:00 – Sēlpils amatierteātra brīvdabas izrāde E.Zālīte „Bīstamais vecums” (Brīvdabas estrādē)

21. jūnijā plkst.21:00 Jāņu ielīgošanas nakts muzejā „Nav vairs tālu Jāņa diena…” (Jaundomes muižas Vides izglītības centrā)

23. jūnijā plkst.12:00 – Jāņu un Līgu aplīgošana „Šurp, Jāņa bērni!” (Atpūtas vietā aiz Asūnes pamatskola)

Plkst.14:00 – Līgo svētku pasākums „Nu atnāca Jāņu diena” (Andzeļu TN Andzeļu centrā)

Plkst.20:00 – “Ielīgošana Andrupenē”: Amatierteātra izrāde, J. Palevičs „Preilenīte” (Muzejā “Andrupenes lauku sēta”)

Plkst.23:00 – Zaļumballe. Spēlē „Trīs vīri laivā”(Muzejā “Andrupenes lauku sēta”)

Plkst.20:00 – Līgo vakars (Bērziņu TN Porečje centrā)

Plkst.21:00 – Jāņu ielīgošanas pasākums „Līgodami Jāņi nāca”(Konstantinovas TN Konstantinovas centrā)

Plkst.21:00 – „Līgosim!” – svētku programma (Svariņu centrā pie TN)

Plkst.22:00 – Līgo dienas zaļumballe. Spēlē Ainārs Lipskis(Brīvdabas estrādē)

Plkst.22:00 – Jāņu ielīgošana „Juoņeits kuopa ūzulā…” (Tolstovkas kalnā)

Plkst.22:00 – Līgo svētki (Ķepovas SN Muzeja pagalmā)

Plkst.22:00 – Līgo vakars „Nosarkst vakars, smaržo Jāņu zāles”(Šķaunes pamatskolas stadionā)

ligo_andrupene

Lasīt vairāk

Dagdas novada pašvaldība ir piešķīrusi finansējumu vairākiem jauniešu nodarbinātības projektiem

jūnijs 3, 2014 • Dagdas novads, Informācija, Krāslava un apkārtne, Kurzeme, Notikumi • Views: 2443

Jauniešu iniciatīvu centra projektā „Jauniešu darbs vasarā 2014” tiks iesaistīti 118 jaunieši. Šis pasākums tiek realizēts jau trešo gadu un ar katru reizi dalībnieku skaits palielinās. Pusaudži vecumā no 13 līdz 25 gadiem strādās novada jauniešu centros un bērnu