MENU
Facebook Twitter Facebook Katalogs
L A T V I J A    2 0 2 2    -    K U L T Ū R A S    D Z Ī V E S    A P S K A T S

Jēkabpils novads
KULTŪRAS DZĪVES APSKATS

Apmeklētājiem durvis vērs restaurētais Raiņa muzejs “Tadenava”

22. jūlijā plkst. 13.00 apmeklētājiem durvis vērs atjaunotais Raiņa muzejs “Tadenava” Jēkabpils novada Dunavas pagastā.

Raiņa dzimtā vieta Tadenava ir viņa saules un mīlas filosofijas šūpulis. Jaunajā ekspozīcijā, ko veidojuši muzeja speciālisti sadarbībā ar dzejnieci Inesi Zanderi un dizaina biroju H2E, saules motīvam piešķirta vadošā loma. Saule, kas rit visu cauru dienu pa debess jumu, būs muzeja apmeklētāja ceļvedis Tadenavā. Saule iespīdēs tēva istabā, kur aug Pliekšānu dzimtas koks. Tur, rēķinot, rakstot un lasot, gādāts par saimniecību un prātots par bērnu nākotni. Saule ielūkosies mātes istabā, kur auklēti bērni un pūralādē krāti rokdarbi. Saule vadīs mazo Jāni Pliekšānu caur bērnības mājām un skolām līdz pašai Rīgai.

Raiņa muzeja “Tadenava” kompleksu veido 19. gs. 60. gados – Raiņa tēva Krišjāņa Pliekšāna saimniekošanas laikā – celtā pusmuižas dzīvojamā māja un šķūnis, 20. gs. 20. gados izveidotās jaunsaimniecības “Dāboliņi” dzīvojamā māja, kā arī pirts un pagrabs. Visas ēkas tagad ir pieejamas apmeklētājiem.

Māksliniece Inguna Elere stāsta: “Mūsu vīzija ekspozīcijai – attīstīt radošumu. Pilnīga apmeklētāja iesaiste ekspozīcijas izzināšanā, mudinot ikvienu ar interaktīvu rotaļu palīdzību attīstīt tēlainību, vēlmi pašam interpretēt saturu un mijiedarboties. Esam izvēlējušies teikt “nē” digitālajiem multimedijiem, uzburot manuālu “ekspozīciju-spēli””.

Raiņa un Aspazijas muzeja ekspozīciju iekārtošanas projekta vadītāja Sanita Kossoviča piebilst: “Spēlēšanās nav pašmērķīga, ikviena spēle rod atsauci Raiņa literārā mantojumā vai atklāj ainas no viņa bērnības, iezīmē viņa tēva Krišjāņa, mātes Dārtas un māsas Līzes nozīmi mazā Žaniņa (kā tolaik mīļi dēvēja Raini) dzīves telpā – Tadenavā. To vērīgs un ieinteresēts apmeklētājs ieraudzīs. Brauciet rotaļāties un izzināt!”

Kompleksa atjaunošanu un piemērošanu muzeja funkciju veikšanai un teritorijas labiekārtošanu realizēja valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi” sadarbībā ar Memoriālo muzeju apvienību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas LV04 “Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” iepriekšnoteiktā projekta “Raiņa un Aspazijas muzeja atjaunošana” ietvaros. Memoriālo muzeju apvienības un valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” īstenotā projekta gaitā veikta gan muzeju ēku, gan dzejnieku kolekcijas vēsturisko priekšmetu restaurācija un jaunu ekspozīciju izveide.

Raiņa un Aspazijas vasarnīca Majoros un Raiņa un Aspazijas māja Rīgā apmeklētājiem tiks atvērta vasaras nogalē.

Foto: Publicitātes

Lasīt vairāk