MENU
Facebook Twitter Facebook Katalogs
L A T V I J A    2 0 2 2    -    K U L T Ū R A S    D Z Ī V E S    A P S K A T S

Aicina Liepājas uzņēmumus iesniegt projektus līdzfinansējuma saņemšanai

Vēl nedēļu, līdz 6. maijam, Liepājā reģistrētie uzņēmumi un organizācijas aicinātas iesniegt projektus pilsētas mazo un vidējo uzņēmumu projektu konkursam 2014. gadam. Šī gada līdzfinansēšanas konkursā uzsvars tiek likts uz projektiem, kas risina sezonalitātes problēmu tūrisma jomā.

Kopējais mazo un vidējo komercsabiedrību (MVK) projektu līdzfinansējums ir 32 000 EUR.
Konkursa nolikums paredz, ka vienam projektam ir iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50%, bet ne vairāk kā 7 000 EUR.

„Turpinot īstenot Liepājas pašvaldības līdzfinansējumu projektu konkursu, kas tiek organizēts jau astoto gadu, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem sniedzam vēl papildu iespēju attīstīt uzņēmumu un dažādot tā sniegtos produktus un pakalpojumus. Savukārt pilsētai tas nozīmē nodarbinātības palielināšanos un papildu aktivitātes, kas ir saistošas gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem. Šogad projekta konkursā uzsvars tiek likts uz tūrisma nesezonas laiku, lai uzņēmējiem sniegtu iespēju realizēt viņu idejas un aktivitātes ārpus tūrisma sezonas laika, sniedzot iedzīvotājiem un tūristiem papildu atpūtas iespējas”, uzsver Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols.

Pieteikumus var iesniegt Attīstības pārvaldē (116. kabinetā) un Apmeklētāju pieņemšanas centrā(APC), Liepājas domē, Rožu ielā 6, vai Liepājas pārstāvniecībā Rīgā, Torņa ielā 4a, korpuss 2A, 201.telpā, līdz 2014. gada 6. maijam plkst. 17.00. Sīkāka informācija pa tālr. 6 34 04802.

Mazo un vidējo komercsabiedrību un to intereses pārstāvošo biedrību vai nodibinājumu projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas iespējams lejupielādēt Liepājas pašvaldības mājas lapā www.liepaja.lv sadaļā Bizness/Atbalsts uzņēmējiem, saņemt personīgi Liepājas pilsētas domes APC un Attīstības pārvaldē, vai saņemt elektroniski, piesakot pa tālruni 63404802 vai e-pastu: solvita.zvejniece@dome.liepaja.lv.

Konkursa nolikums paredz sniegt domes atbalstu MVK projektiem, kas risina sezonalitātes problēmu tūrisma jomā un paredz jaunu darba vietu radīšanu; jaunu produktu vai pakalpojumu attīstīšanu, kas paplašina un dažādo atpūtas iespējas projekta īstenošanas termiņa laikā; jaunu tūrisma objektu vai pasākumu izveidošanu un organizēšanu; projektiem, kuriem jau piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt papildu finansējumu tūrisma produktu vai pakalpojumu ieviešanai (ES finansējums, kredīta līdzekļi, citas investīcijas); attīstīt Liepājā specifiskas tūrisma jomas ar konkurētspējas priekšrocību un izaugsmes potenciālu.

Projektu konkursa pieteikumus vērtēs ekspertu komisija pēc sekojošiem kritērijiem:

• ilgtermiņa ieguldījums Liepājas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmā 2008.–

2014. gadam, Liepājas pilsētas attīstības stratēģijā prioritāri definēto nozaru attīstībā;

• iespēja nodrošināt profesionālu projekta īstenošanas līmeni un kvalitāti;

• projekta izstrādes kvalitāte – apraksta precizitāte, izdevumu tāmes pamatotība un pārskatāms noformējums;

• projekta argumentācija;

• nodarbināto skaits uzņēmumā;

• prognozētā preču vai pakalpojumu tirgus paplašināšanās;

• projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz laiku no 2014. gada 1. septembra līdz 2015. gada 1. maijam.

Dace Ķēde, Liepājas pilsētas Domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *