MENU
Facebook Twitter Facebook Katalogs
L A T V I J A    2 0 2 2    -    K U L T Ū R A S    D Z Ī V E S    A P S K A T S

Kārsavā noslēgusies starptautiskā jauniešu nometne “Māksla nepazīt robežu”

Latvijas – Krievijas pierobežas sadraudzības projekta “Forget a hurry” ietvaros, no 18. augustā līdz 22. augustam, Kārsavā noritēja bērnu un jauniešu vasaras nometne “Mākslai nav robežu”, kurā jaunie mākslinieki un literāti darbojās radošajās meistarklasēs, attīstīja sevī radošo potenciālu un iepazina latviešu, latgaliešu kultūru.

Vasaras nometnē piedalījās jaunieši no Viļāniem, Kārsavas un Šlisselburgas. Dažādo jauniešu grupas saliedēšanai tika izmantotas daudzveidīgas neformālās izglītības aktivitātes, šādi vienam otru iepazīstot un izprotot. Tika veidotas savu vēlmju un gaidu kolāžas. Jauktās komandas, veicot dažādus uzdevumus, tika iepazīta Kārsavas pilsēta.

Literāti darbojās meistarklasēs, kur ar drāmas improvizācijas tehniku un spēlēm atraisīja sevī radošo potenciālu un spontanitāti. Nometnes dalībniece Marija Azarova, “ar pasniedzējām, Līgu un Intu, bija ļoti patīkami strādāt, viņas piedalījās aktivitātēs kopā ar mums un palīdzēja mums dziļāk iepazīt pašiem sevi.” Lai izprastu tēlainos izteiksmes līdzekļu “recepti” un spētu radīt bagātīgu dzeju, pamatojoties uz teoriju, tika veidotas metaforas. Radītā poēzija tika iemūžināta veidojot “dzejas krūzes”, kuras simboliski atklāj radošā produkta spēju veldzēt slāpes. Apvienojot vārdu ar attēlu, tika veidotas animācijas filmas, kurās jaunieši atainoja sev aktuālas tēmas.

Mākslinieki izpaudās glezniecības darbnīcā strādājot ar eļļas krāsām, dizaina lekcijā radot “otru elpu” lietussargiem, kurus prezentēja muzikālā priekšnesumā Kārsavas novada jauniešu dienas koncertā. Nometnes dalībniekiem tika dota iespēja darboties enkaustikas tehnikā, kas ir vaska krītiņu kausēšana ar gludekli un abstraktu ainavu veidošana uz papīra.

Nometnes laikā tika apmeklēts Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs “Zeimuļs”, kurā vieslektors Valentīns Lukaševičs stāstīja un praktiski pielietoja dažādas dzejas radīšanas formas. Latgales keramiķa Pētera Gailuma darbnīcā, tika dota iespēja iepazīt māla specifiku un pašiem veidot māla traukus.

Kārsavas novada jauniešu diena noslēdza nometni, kurā dalībnieki kopā ar citiem svētku apmeklētājiem darbojās meistarklasē “Radīsim novadu kopā”, devās skanīgā gājienā un sniedza savus priekšnesumus svētku koncertā.
Nometnes izvērtēšanā jaunieši atklāj, ka apmācībās ieguvuši daudz jaunu zināšanu un prasmju, iepazinuši jaunus draugus, tāpēc lielākā daļa jauniešu ar prieku piedalītos arī citās līdzīgās aktivitātēs, ja vien tiktu dota šāda iespēja.

Nometne notika Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 projekts Nr. ELRII 359. Projektā „FORGET A HURRY” vienojas Viļānu novads, Kārsavas novads un Šlisselburgas pilsēta, kopīgi veidojot vienotas kultūras informācijas telpu un sadarbības tīklu, kurā radoši izpaužas literāti un mākslinieki.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *