MENU
Facebook Twitter Facebook Katalogs
L A T V I J A    2 0 2 2    -    K U L T Ū R A S    D Z Ī V E S    A P S K A T S

Ventspils pašvaldība finansē skolēnu darbu vasarā

Ventspils novada pašvaldība organizē un finansē pasākumu2014. gada vasaras brīvlaikā – no 15. jūnija līdz 30. augustam – 30 izglītojamajiem vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kuri deklarēti Ventspils novada administratīvajā teritorijā un iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un ir: bērni un jaunieši no ģimenēm, kurām Ventspils novada Sociālais dienests ir noteicis trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusu; bērni bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni; bērni, kuriem noteikta invaliditāte; bērni no daudzbērnu ģimenēm un pārējie bērni, kuri pieteikušies nodarbinātības pasākumam izglītojamo brīvlaikā pieteikuma iesniegšanas secībā.

Darbavietas izglītojamajam var piedāvāt juridiskas komercsabiedrības, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, biedrības un nevalstiskās organizācijas. Darba devējiem, kuri vēlas piedāvāt darbu izglītojamajiem, rakstiski jāpiesakās pagastu pārvaldēs vai Sociālajā dienestā līdz 10. jūnijam. Savukārt vecākiem, kuri gribētu, lai viņu bērni vasarā strādā, līdz 10. jūnijam jāiesniedz pieteikums pagasta pārvaldē – sekretārei vai sociālā darba speciālistam – un ģimenes ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli.

Pasākuma līdzfinansējuma avots ir Ventspils novada pašvaldības finanšu līdzekļi, kurus ieskaitīs Sociālā dienesta budžetā, un darba devēju līdzekļi. Bērniem un jauniešiem no ģimenēm, kurām Ventspils novada Sociālais dienests ir noteicis trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statusu, bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, arī bērniem, kuriem noteikta invaliditāte, un bērniem no daudzbērnu ģimenēm pašvaldība pasākumā iesaistīto izglītojamo darba algai piešķir dotāciju 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas, pārējiem izglītojamajiem – 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *