MENU
Facebook Twitter Facebook Katalogs
L A T V I J A    2 0 2 2    -    K U L T Ū R A S    D Z Ī V E S    A P S K A T S

Konkurss par Preiļu novada sakoptākajiem īpašumiem noslēdzies

30. augustā Preiļu novada svētku ietvaros tika godināti konkursa „Sakoptākais īpašums Preiļu novadā” šī gada laureāti un dalībnieki. Konkursanti svinīgā pasākumā saņēma ziedus, diplomus, naudas balvas un pirmo vietu ieguvēji dāvanā saņēma pie īpašuma piestiprināmās plāksnītes ar apliecinājumu par sakoptāko īpašumu Preiļu novadā 2014. gadā.

Konkursam pieteiktos īpašumus vērtēja komisija piecu cilvēku sastāvā – Preiļu novada domes Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Patmalniece, SIA „Preiļu saimnieks” Komunālās daļas vadītāja Zenta Igolniece, Saunas pagasta zemniece Dagnija Mālniece, Saunas pagasta nekustamā īpašuma „Dzirnavas” īpašniece Zinaīda Adamoviča un Preiļu pagasta z/s „Avotu ozoli” līdzīpašniece Anna Buka.

Šogad konkursam bija pieteikti 14 novada īpašumi gan pilsētā, gan pagastos. Pamatojoties uz konkursa nolikumu, īpašumi tika vērtēti četrās kategorijās. Komisija vērtēja teritorijas sakoptību un kopskatu, ēku un būvniecisko elementu ārējo izskatu un piemērotību, dārza funkcionālo plānojumu, puķu dobes un košumkrūmus, videi draudzīgu saimniekošanu, kā arī īpašuma individualitāti.

Grupā „Ģimenes mājas pilsētu un ciematu teritorijā” 1. vieta tika piešķirta Elstu ģimenes īpašumam Raiņa bulvārī 14, Preiļos. Čaklie saimnieki īpašumu ir veidojuši un kopuši daudzu gadu garumā, ikviens garāmgājējs var novērtēt skaisto ēkas fasādi, slīgstošu ziedos, ieejas celiņu risinājumu un puķu un košumkrūmu stādījumus. 2. vietā ierindojās Pastaru ģimenes īpašums Skolas ielā 13, Preiļos, kurš ir rūpīgi kopts un perspektīvs, ar pareizu katras lietas pielietojumu un izvietojumu. Saimniekiem ir plašs turpmākais redzējums īpašuma pilnveidošanā. 3. vieta piešķirta Greivuļu ģimenes īpašumam Nākotnes ielā 14, Preiļos, kurš tapis vairāku gadu pacietīga darba rezultātā. Ieejas celiņa cirpšanā saimnieki pielieto jaunākās tendences daiļdārzu veidošanā. Pagalma teritorijā izvietoti un saglabāti sievastēva kokgriezumi. Pateicību par dalību konkursā saņēma Poplavsku ģimene, kuru ģimenes māja atrodas Pelēču ciematā „Tuviniekos.” Ģimenei pieder neliela piemājas saimniecība, tāpat, salīdzinot ar aizvadīto gadu, koptajā īpašumā ir ieviesti uzlabojumi un izveidota skaista akas vieta.

Grupā „Viensētas pagastu teritorijās” šogad bija pieteiktas četras sakoptas un gaumīgi iekārtotas lauku mājas ar tām piegulošajām ēkām un teritorijām. Par uzvarētājiem šajā kategorijā komisija nominēja Albīnas Pauniņas īpašumu „Griezes” Saunas pagasta Puncuļos. Savā vienkāršībā ļoti skaista, sakopta lauku māja, kurā aplūkojamas krāšņi ziedošas puķu dobes visos vasaras mēnešos. Šī vieta piesaista ar mieru un harmoniju, kur gribas uzkavēties. 2. vietu ieguva Kressu ģimenes īpašums „Bērziņi” Saunas pagasta Lielajos Anspokos. Skaistais un plašais senču īpašums savulaik ir pārdots, ceļojis no rokas rokā, ticis „veiksmīgi” nolaists, līdz beidzot nonācis atpakaļ Kresses kunga īpašumā. Īpašums ir rūpīgi atjaunots, veiksmīgi un gaumīgi apvienojot vēsturisko un moderno. Par trešajiem labākajiem šajā grupā tika nosaukts īpašums „Ielejas” Aizkalnes pagasta Želvos, kur saimnieko Andris Kažemāks. Gados jaunais īpašuma saimnieks kopā ar savu draudzeni ar minimāliem resursiem un lielu mīlestību kopj un uztur plašos zālājus, dīķus un puķu dobes. Īpašums ir savdabīgs ar saglabātām senču dārza veidošanas ievirzēm, mājas tuvumā mežā ir kokā uzbūvēta lapenīte, asprātīgi izveidota arī estrādīte muzicēšanai. Pateicību par piedalīšanos konkursā viensētu grupā saņēma Bricu ģimene Saunā īpašumā „Strauti”. Saimniekiem ir skaista dzīvojamā māja un iekopta plaša teritorija, kur turpināsies iesāktie daiļdarbi.

Grupā „Iestādes, organizācijas un uzņēmējsabiedrības” par laureāti tika nominēta Irenas Koledas vīna darītava, īpašums „Olnīca” Pelēču pagastā. Paralēli mājražošanai saimniece ir iekopusi savdabīgu puķu dārzu. Šogad saimniece piedalās projektā, kura ietvaros tiek uzņemti kāzinieki un rīkotas vecmeitu ballītes, līdz ar to dārzs ir papildināts ar jaunām puķu dobēm un košu, romantisku lapenīti kokā. 2. vieta tika piešķirta DUS „Vega P” un īpašniekam Viktoram Solovjovam. Par īpašuma sakoptību var pārliecināties ikviens autobraucējs. Īpašums tiek kopts un veidots vairāku gadu garumā, veidojot komercdarbībai tīkamu vidi. Par 3. vietas ieguvēju tika saukts senlietu muzejs Saunas pagasta Prīkuļos, īpašums „Zvaigznīte”, īpašnieki – Ivbuļu ģimene. Senlietu muzejs ir izvietots vienā no ēkas telpām, plašā apkārtne ir sakopta, iekārtota un piemērota dažādām āra nodarbēm. Pateicība par dalību konkursā šajā grupā pasniegta Valērijam Tarasovam īpašumā „Avotiņi” Preiļu pagasta Līčos, kur darbojas mēbeļu darbnīca. Kārtīgie saimnieki uztur un kopj īpašumu, ir ierīkots jauks atpūtas stūrītis.

Grupā „Valsts un pašvaldības iestādes” šogad bija pieteiktas divas skolas – Priekuļu un Saunas pamatskola. Par laureāti tika nominēta Salas pamatskola. Skolai ir plaša teritorija 3 ha platībā – zālājs ikvienā vietā ir rūpīgi nopļauts, pagalmos aug daudz ilggadīgo stādījumu – ceriņi, augļu dārzi, ābeles līkst zem augļu smaguma. Otrās vietas ieguvēja Priekuļu pamatskola var lepoties ar plašo un iekopto teritoriju, kas jau ilgus gadus tiek rūpīgi uzturēta. Skolas teritorijā izveidotas krāšņi ziedošas puķu dobes.

Abas vērtēšanas dienas priecēja un pozitīvi pārsteidza, jo sastaptie saimnieki un viņu īpašumu sakoptība apliecināja, ka Preiļu novadā saimnieko viesmīlīgi, strādīgi un kārtību mīloši ļaudis. Preiļu novada pašvaldība pateicas ikvienam dalībniekam, kurus žūrijas komisija vērtēšanas dienās apciemoja! Paldies par atsaucību arī tiem, kuri konkursam pieteica draugu, kaimiņu vai radinieku īpašumu, kas ikdienā priecē garāmejot!

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *