MENU
Facebook Twitter Facebook Katalogs
L A T V I J A    2 0 2 2    -    K U L T Ū R A S    D Z Ī V E S    A P S K A T S

Kārsavas brīvdabas estrādes atklāšanas svētki pulcē starptautiskus viesus

20. jūnijā svinīgi tika noslēgts Kārsavas novada, Viļānu novada un Šlisselburgas pilsētas vērienīgā projekta “FORGET A HURRY” viens no posmiem, kurš sadarbojoties pierobežas pašvaldībām, vienoja radošos talantus kopīgā, plaša mēroga aktivitāšu procesā.

Kārsavas novadam nozīmīgā diena tika atklāta ar starptautisko preses konferenci Kārsavas Mūzikas un mākslas skolā, kurā projekta dalībnieki vēstīja par projekta laikā padarīto un iegūto, uzsverot, ka šī ir bijusi lieliska pieredze un motivācija arī turpmāk uzturēt draudzīgas attiecības un kopīgi realizēt nākotnes projektus.
Projekta ietvaros katrā pašvaldībā tika izveidota vai atjaunota kultūrai nozīmīga telpa, Kārsavas novadā tika izveidota brīvdabas estrāde, kas turpmāk bagātinās vietējo kultūras vidi. Estrāde ir uzcelta Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas ietvaros, kur Kārsavas novada pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 114514.02 .

Atklājot Kārsavas estrādi, starptautiskie viesi vienojās kopīgā koncertprogrammā, sniedzot skatītājiem bagātīgu kultūras kontrastu klāstu. Koncertu atklāja mājinieki ar latviešu tautu deju ritmiem un skanīgajām latgaliešu balsīm. Otrajā koncerta daļā uzstājās Viļānu mākslinieki, deju kolektīvs “Austra” un vokālais ansamblis “Sudaruški”. Koncerta noslēdzošajā daļā uzstājās košie Krievijas – Šlisselburgas deju mākslinieki, vokālie talanti un jaunieši ar teatrāliem un akrobātiskiem uzvedumiem.

Viesi no Viļāniem un Šlisselburgas tika iepazīstināti ar latviešu saulgriežu tradīcijām Malnavas muižas parkā. Atainojot mūsu uzņēmējdarbības vidi tika apmeklēta ziemas siltumnīca “Mežvidu tomāti”, kur viesi tika iepazīstināti ar jaunajām tehnoloģijām un siltumnīcas specifiku.

Projekta “FORGET A HURRY” ietvaros tika organizētas starptautiskas meistarklases literātiem un māksliniekiem, kur kopīgi tika veidots materiāls dzejoļu krājumam un interneta vietnes shlb-library.livejournal.com izveidei, kurā, periodiski tiek ievietota autoru literāri – mākslinieciskā jaunrade.

Kārsavas brīvdabas estrāde ir tapusi Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 projekts Nr. ELRII 359. Vienam no projekta posmiem noslēdzoties, tiek pavērtas jaunas durvis, turpmākiem nākotnes sadarbības plāniem.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *