MENU
Facebook Twitter Facebook Katalogs
L A T V I J A    2 0 2 2    -    K U L T Ū R A S    D Z Ī V E S    A P S K A T S

Iecavas novads lauksaimniekus aicina uz bezmaksas semināru

Iecavas novada domes lauksaimniecības organizatore Ruta Priede aicina zemnieku saimniecību īpašniekus un citus interesentus uz bezmaksas semināru, kurā varēs uzzināt par dažādām lauksaimniecības nozarē aktuālām tēmām un jaunumiem normatīvajos aktos. Seminārs notiks 31.martā no plkst. 10.00 līdz 15.00 Iecavas kultūras nama mazajā zālē.

Vides aizsardzības prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs joprojām reglamentē Ministru kabineta noteikumi «Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs». Tajos noteiktas prasības A kategorijas piesārņojošām darbībām un C kategorijas piesārņojošām darbībām, ja tās veic dzīvnieku novietnēs, kurās atrodas piecas un vairāk dzīvnieku vienības, ja novietne atrodas īpaši jūtīgā teritorijā. Ir vairums valsts reģionu, kur piesārņojums var pastiprināti ietekmēt cilvēku veselību, vidi un tās bioloģisko daudzveidību: Auce, Bauska, Dobele, Iecava, Rundāle, Olaine, Ķekava, Vecumnieki (izņemot Valles un Kurmenes pagastu) u.c.

No 2014 gada 28 jūlija visām zemnieku saimniecībām ir jābūt nodrošinātām ar mēslu krātuvi. Ir jāizvērtē novietnēs radušos kūtsmēslu savākšanas un uzglabāšanas iespējas; iepriekš minētie noteikumi nosaka, ka mēslu savākšanas un novadīšanas sistēmai jābūt izgatavotai no ūdensnecaurlaidīga materiāla. Turklāt pēc 28. jūlija vairs nebūs spēkā noteikumu 4.4. punkts, kas pieļāva pakaišu kūtsmēslu pagaidu uzglabāšanu kaudzē uz lauka.

Kopš šī gada sākuma Jelgavas reģionālā vides pārvalde, veicot intensīvas pārbaudes zemnieku saimniecībās, ir konstatējusi vairākus pārkāpumus. Viena no izplatītākajām problēmām ir nepareiza atkritumu apsaimniekošana. Saimniecību īpašniekiem ir jāspēj dokumentāli apliecināt atsevišķu atkritumu veidu (plēves atkritumi, ķīmisko līdzekļu iepakojumi, motoreļļa u.c.) nodošana to tālākai apsaimniekošanai.

Pārbaužu laikā konstatēts, ka īpašnieki izvēlas normatīvajiem aktiem neatbilstošas saimniecībā radušos notekūdeņu savākšanas un apsaimniekošanas metodes. Tiek pieļauta neattīrītu notekūdeņu, tai skaitā piena slaukšanas iekārtu, piena vadu skalošanas notekūdeņu noplūde vidē, kas ir Ministru kabineta noteikumu Nr. 34 «Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī» 42. punkta pārkāpums.

Zemnieku saimniecībām, kuras nodarbojas ar piena lopkopību un izmanto piena dzesēšanas iekārtas, bet nav lietas kursā par to, kāda dzesējošā viela, gāze vai vielu maisījums (aukstumaģents) ir iepildīts aukstumiekārtā, vērtīgi būtu to noskaidrot. Pārbaužu laikā secināts, ka ir saimniecības, kurās kā aukstumaģents ir iepildīts daļēji halogenētais hlorfluorogļūdeņradis R22, kas ir ozona slāni noārdoša viela.

Semināra darba kārtība:

Zemgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes nodaļas vadītājs J.Vilmanis: «Platību maksājumu aktualitātes 2014. gadā»

Jelgavas reģionālās vides pārvaldes kontroles daļas vadītāja E.Beitlere:

«Aktualitātes un problēmas piesārņojošo darbību veikšanai»

Valsts SIA «Zemkopības nekustamie īpašumi» Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja I.Bergmane:

«Meliorācijas sistēmu uzturēšana un kopšana»

«Meža konsultāciju pakalpojumu centra» Rīgas reģionālās nodaļas mežsaimniecības konsultante R.Daščiora:

«Ko darīt ar lauksamniecībā neizmantojamām zemēm?»

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *