MENU
Facebook Twitter Facebook Katalogs
L A T V I J A    2 0 2 2    -    K U L T Ū R A S    D Z Ī V E S    A P S K A T S

Aktuāli par makšķerēšanu Burtnieka ezerā

Burtnieku novada pašvaldība, kuras valdījumā atrodas Burtnieka ezers, atgādina, ka Burtnieka ezerā makšķerēt atļauts vienīgi ar iepriekš iegādātu licenci. Tāpat pašvaldība informē, ka ir veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā.

Ar 30. aprīli spēkā stājas Burtnieku novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 3/2014 „NOLIKUMS Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā”. Noteikumi nosaka makšķerēšanas tiesības un pienākumus, licenču veidus, cenas, iegādes vietas, lomu uzskaiti, vides aizsardzības un citus aktuālus jautājumus. Saistošie noteikumi ir pieejami visās Burtnieku novada pašvaldības pagastu pārvaldēs, pašvaldības interneta vietnē www.burtniekunovads.lv, kā arī publicēti bezmaksas informatīvajā izdevuma „Burtnieku novada vēstis” aprīļa (Nr. 8 (57)) numurā.

Pašvaldība vērš uzmanību, ka makšķerēšanas sezonā, izņemot maija mēnesi, ar bezmaksas licencēm atļauts makšķerēt bērniem līdz 16 gadu vecumam, personām no 65 gadu vecuma, invalīdiem, kā arī ezeram piegulošo zemju īpašniekiem. Bezmaksas licence jāizņem Burtnieku novada pašvaldībā, tā ir derīga tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu un vienmēr jāņem līdzi, dodoties makšķerēt. Nemainīgi makšķerēšanai Burtnieka ezerā nepieciešama makšķerēšanas karte un makšķerēšanas licence.

Īpaša vērība jāpievērš lomu uzskaitei. Katram licences īpašniekam (gan bezmaksas, gan maksas) iegādātā licence ar ziņām par lomiem ir jāiesniedz licenču iegādes vietās vai speciālās šim nolūkam izvietotās pastkastēs. Pārvietošanās Burtnieka ezerā atļauta tikai ar CSDD reģistrētām laivām un to motoriem. Gadījumā, ja šis noteikums netiks ievērots, pirmajā reizē laivas īpašniekam tiks izteikts brīdinājums. Par atkārtotu noteikumu neievērošanu tiks piemērots sods atbilstoši likumdošanai. Pastiprināta uzmanība jāpievērš arī drošībai uz ūdens un atkritumu savākšanai.

Kopš 2012. gada Burtnieka ezers atrodas Burtnieku novada pašvaldības valdījumā. Licencētā makšķerēšana Burtnieka ezerā ieviesta, lai samazinātu antropogēno slodzi un radītu labvēlīgus apstākļus dabas resursu ilgtspējīgai un saudzējošai izmantošanai, zivju resursu pavairošanai un aizsardzībai.

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *