MENU
Facebook Twitter Facebook Katalogs
L A T V I J A    2 0 2 2    -    K U L T Ū R A S    D Z Ī V E S    A P S K A T S

Uzņems dokumentālo filmu par Liepāju

Liepājas Kultūras pārvalde Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros īsteno projektu „Sabiedrības integrācijas veicināšanas pasākumi Liepājā”.
Projekta ietvaros paredzēts sagatavot informatīvo materiālu par uzturēšanās atļauju un iebraukšanas kārtību Latvijā ar mērķi veicināt un atvieglot tūristu iebraukšanu, ārvalstu studentu uzturēšanos un uzņēmēju darbu Liepājā. Bez tam – paredzēta dokumentālās filmas “Cosmopolitan Liepaja” izveide, veicinot Liepājas atpazīstamu, materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un pilsētas iespēju popularizēšanu. Tās izveides uzdevums ir atvieglot Trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā un Liepājā, kā arī veicināt vietējās sabiedrības atvērtību un izpratni par Trešo valstu pilsoņu ieguldījumu vietējās kultūrvides, demokrātiskas kopienas un ekonomikas attīstībā.
Filmas saturā paredzēts iekļaut vispārēju informāciju par Latvijas gadalaikiem un svētku svinēšanas tradīcijām, Latvijas cilvēkiem – sasveicināšanos, distances ieturēšanu, valodu, ēdienu, dzīves telpu, iespējām izglītībā un biznesā, pilsonisko vidi un līdzdalību. Filmēšanas bāzes vieta būs Liepājas pilsēta, apskatot Liepājas vēsturisko attīstību un daudzveidīgās vietējās kopienas ietekmi pilsētas ekonomikas izaugsmē vēsturiski un mūsdienās.

Projekts „Sabiedrības integrācijas veicināšanas pasākumi Liepājā” tiek īstenots Eiropas Savienības vispārīgās programmas  “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 30 582,88 euro. 75% finansējuma ( 22 937,16 euro) veido Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda līdzekļi 25% (7 645,72 euro) valsts budžeta līdzekļi.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *