MENU
Facebook Twitter Facebook Katalogs
L A T V I J A    2 0 2 2    -    K U L T Ū R A S    D Z Ī V E S    A P S K A T S

Rundāles novada jaunieši vasarā apgūs līderību, darbu komandā un stratēģisko plānošanu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprinājusi Rundāles novada domes iesniegto projekta pieteikumu „Apmācības Rundāles novada jauniešiem dzīvei un darba tirgum nepieciešamo kompetenču attīstībai”. Projekts tiks īstenots no šāda gada jūlija līdz septembrim, paredzot plašu aktivitāšu klāstu jauniešu kompetenču un iemaņu attīstībai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 4399,52 eiro, kur 100% ir valsts budžeta finansējums.

„Projekta ietvaros plānots realizēt divu dienu izbraukuma semināru – treniņu, kur ar neformālām izglītības metodēm tiks apgūtas mūsdienu darba tirgum nepieciešamās prasmes – līderība, darbs komandā, plānošana, efektīva komunikācija un nosprausto mērķu sasniegšana. Plānots, ka seminārs noritēs no 12.līdz 13.jūlijam un tajā tiks iesaistīti 19 novada jaunieši,” stāsta Rundāles novada domes projektu speciāliste Laura Ārente.

Tāpat paredzēts realizēt divu dienu stratēģisko semināru „Jauniešu sabiedrisko organizāciju loma un tālākās darbības attīstība”, kura mērķis ir veidot kopēju izpratni par jauniešu NVO lomu un nozīmi jauniešu līdzdalības sekmēšanā, kā arī izstrādāt Rundāles novada jauniešu NVO stratēģijas attīstības un darbības virzienus.

„Gatavojot projekta pieteikumu, darbā tika iesaistītas Rundāles novada jauniešu nevalstiskās organizācijas. Analizējot šo organizāciju darbību un citu jauniešu iesaistīšanos jauniešu organizāciju darbībā un pasākumos, izkristalizējās tādas būtiskākās problēmas kā zema jauniešu iniciatīva un motivācija dalībai organizāciju pasākumos, jauniešu nepilnīgās zināšanas par savu pārstāvēto organizāciju ilgtspējas nodrošināšanu – jauniešiem trūkst skaidra priekšstata un plāna par jaunu biedru piesaisti, reizēm nav skaidra priekšstata par savas organizācijas darbības plānu un attīstības iespējām,” projekta nepieciešamību skaidro Laura Ārente.

Īstenojot projekta aktivitātes – apmācības, seminārus, treniņus, interaktīvus pasākumus – tiks celts jauniešu kompetences un zināšanu līmenis, plānojot un organizējot dažādus pasākumus, kā arī piesaistot jaunus biedrus. Kā viens no projekta rezultātiem būs arī jauniešu NVO izstrādātie attīstības plāni, kas ļaus gan pašiem jauniešiem, gan potenciālajiem biedriem izprast jauniešu organizāciju nozīmi pilsoniskas sabiedrības veidošanā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *