MENU
Facebook Twitter Facebook Katalogs
L A T V I J A    2 0 2 2    -    K U L T Ū R A S    D Z Ī V E S    A P S K A T S

Lieldienu pasākumi Ventspils novadā

Piltenē 21. aprīlī plkst. 12 kultūras namā notiks pasākums “Lieldienu zaķis ciemos nāk…”. Folkloras kopas “Pill tīn” dalībnieces aicinās visus iesaistīties rotaļās un mīklu minēšanā, kopīgi uzdziedāt, krāsot un rotāt olas, piedalīties olu kaujās. Būs konkurss “Olu turētājs”. 21. aprīlī Piltenē notiks arī jauno solistu konkurss “Cālis 2014”, kurā pieteikušies pieci dalībnieki.  

Tārgalē 20. aprīlī plkst. 17 Lieldienu svinībām jāpulcējas pie eglītes Eiras, lai pēc tam brīvdabas laukumā piedalītos putnu dzīšanā, lauku spēlēs un olu ripināšanā. Muzicēs “Piški kāndla”.

Ancē 20. aprīlī plkst. 12 parkā pasākumā “Šūpojam Lieldienas!” zaķis Jēcis rīkos Lieldienu zaķu sapulci. Lūgums mazajiem un lielajiem Ances zaķiem neatstāt mājās savas ļipas un ausis, jo būs zaķu ļipu un ausu konkurss un, protams, olu ripināšanas sacensības.

Zlēkās 20. aprīlī plkst. 15 tautas namā sāksies Lieldienu pasākums, kurā piedalīsies Piltenes folkloras kopa “Pill tīn”. Paredzēta sadziedāšanās, danči, radošās darbnīcas, olu krāsošana un ripināšana, spēles, mīklu minēšana un ticējumu stāstīšana.

Vārvē 19. aprīlī plkst. 12 pie Zūru muzeja pasākumā “Lieldienas gaidot” notiks radošās darbnīcas, olu ripināšana un meklēšana kopā ar Lieldienu zaķi, izstādes, šūpošanās, bērnu centra “Tīne” priekšnesumi. Zūru muzejā

17. aprīlī plkst. 14 skanēs Zaļās ceturtdienas un Lielās piektdienas ticējumi un paražas. Jauniešu centrā “Ligzda” 16. aprīlī plkst. 17 sāksies Lieldienu pasākums bērniem. Līdz 30. aprīlim var apskatīt bērnu veidoto darbu izstādi “Lieldienu ligzdiņas”.

Usmā 21. aprīlī plkst. 13 pie tautas nama paredzēta šūpošanās, olu ripināšana, desiņu un pankūku cepšana, bērnus apciemos Zaķis un Tīģeris.

Puzē 20. aprīlī plkst. 13 Mežaparkā pulcēsies vietējie pašdarbnieki un nesen izveidotais amatierteātris, lai rādītu uzvedumu “Kas krāso olas”, aicinot visus klātesošos iesaistīties arī Lieldienu tradīcijās – olu kaujās, rotaļās, neizmirstot arī šūpošanos.   

Jūrkalnē 20. aprīlī plkst. 11 Jūrkalnes katoļu baznīcā sāksies Lieldienu dievkalpojums, plkst. 12.30 pie Jūrkalnes tautas namā notiks vietējo rokdarbnieku un amatnieku izstāde “Gribu, varu, daru!”, plkst. 13 pie tautas nama būs jautras izdarības, tirdziņš, notiks arī tradicionālās Lieldienu putras vārīšana, šo pienākumu uzticot pagasta pārvaldes vadītājam Guntaram Reķim.

Užavā 20. aprīlī plkst. 13 tautas namā varēs iesaistīties dažādās radošajās darbnīcās, bet plkst. 15 sāksies teātra izrāde “Sarkangalvīte un vilks”.

Ugāle 20. aprīlī plkst. 13 pie pasta laukuma sāksies koncerts, kurā uzstāsies pagasta vietējie pašdarbnieki, tā būs pirmā Ugāles folkloras kopas uzstāšanās, dejos “Spiekstiņi”, savukārt plkst. 13.30 bērnu laukumā sāksies rotaļas, būs olu izstāde, varēs cienāties ar bukstiņu biezputru.

Popē 20. aprīlī plkst. 13 laukumā pie kultūras nama notiks gadatirgus un jampadracis ar olu un spilvenu kaujām, zābaku mešanu, paredzēta krāsotu olu izstāde. Rotaļas veidā izspēles lielo veiksmes balvu, folkloras kopa “Pūnika” palīdzēs cept pandāgu, vērtējot līdzpaņemtās ausis, noteiks Vislieldienīgāko zaķi.

Zirās 20. aprīlī plkst. 14 notiks Ziru pagasta amatierteātra režisores Anitas Pāvelsones iestudētā uzveduma “Saule, spīts un visam pāri mīlestība” pirmizrāde.

Lieldienās novada dievnamos notiks arī dievkalpojumi. Piemēram, Ugāles evaņģēliski luteriskajā baznīcā Zaļajā ceturtdienā, 17. aprīlī, tas sāksies plkst. 18, Lielajā piektdienā, 18. aprīlī, – plkst. 10, Pirmajās Lieldienās, 20. aprīlī, – plkst. 10. Savukārt Zlēku evaņģēliski luteriskajā baznīcā Lielajā piektdienā, 18. aprīlī, dievkalpojums sāksies plkst. 14,Pirmajās Lieldienās, 20. aprīlī, – plkst. 14.

Informāciju sagatavoja

Marlena Zvaigzne

Ventspils novada pašvaldības

informatīvā izdevuma

 “Ventspils Novadnieks” redaktore

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *